*** นายบุรินทร์   เที่ยงตรง         ประธานชมรมจักรยานสร้างสุขภาพ           Tel.086-6752508  ***                 

ภาพกิจกรรมวันแม่

ตำบลปลักแรด

ดุริยางค์โรงเรียนบ้านปลักแรด

ควบคุมวงโดย ผอ.มนัส  อินหอม

อปพร.เทศบาลปลักแรด

บุคลากรเทศบาลตำบลปลักแรด

บุคลากรเทศบาลตำบลปลักแรด

บุคลากรเทศบาลตำบลปลักแรด

บุคลากรโรงเรียนบ้านปลักแรด

นักเรียนโรงเรียนบ้านปลักแรด

บุคลากรโรงเรียนบ้านปลักแรด

ชุมชน

ชุมชน

ชุมชน

ชุมชน
  บุคลากรเทศบาลรับเข็มเกียรติยศ  
 
  คุณแม่ดีเด่นประจำปี ๒๕๕๕  
นักเรียนโรงเรียนบ้านปลักแรด ชนะเลิศการประกวด เรียงความ  คัดลายมือ วาดภาพในกิจกรรมวันแม่
 
ขอบคุณ
นายบุรินทร์  เที่ยงตรง
ประธานชมรมจักรยานสร้างสุขภาพเทศบาลตำบลปลักแรด
ที่ให้พื้นที่ว็บไซต์

 

 

 

<<ดาวน์โหลดภาพได้ที่นี่>>


พิธีกรผู้ทรงเกียรติ
ขอบคุณ
นายบุรินทร์  เที่ยงตรง
ประธานชมรมจักรยานสร้างสุขภาพเทศบาลตำบลปลักแรด
ที่ให้พื้นที่ว็บไซต์


<<ดาวน์โหลดภาพได้ที่นี่>>